Vår miljöpolicy

På Norrebo Träindustri verkar vi för att vår verksamhet ska bedrivas på ett så skonsamt sätt som möjligt för vår miljö och för våra anställda. Vi har ett miljöprogram som vi arbetar efter där vi ständigt arbetar för att minimera vår miljöpåverkan.