skog,natur,hållbarhet,vägen fram,framtid,

Miljö & Hållbarhet

Vi arbetar löpande med frågor kring energi, miljö, hållbarhet och hälsa. Vårt arbete med ständiga förbättringar hjälper oss att minska vår miljöpåverkan både i nuet och för framtiden.

För oss handlar det om yttre och inre miljö och kvalité i det vi gör, men framför allt handlar det om människan. Som människor har vi många skyldigheter när det kommer till miljö och avtrycket i vår omgivning, både lokalt och globalt. Vi måste kontinuerligt arbeta med minska vår klimatpåverkan och vårt avtryck i eftervärlden.

 

Vårt arbete

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid för kommande generationer.