Konstruktion

Kanske har du en idé om hur du vill att er lösning skall se ut, men inte hur det skall förverkligas? Vi utgår både ifrån kompletta underlag, men ibland kan det även börja som en skiss på en servett. Utifrån vår dialog med er färdigställs en ritning i 3D. Du får hjälp att hitta en kostnadseffektiv och produktionssäker lösning för ditt projekt. När vi är överens om ritningsunderlaget kan produkten eller prototypen tas fram och slutligen påbörjas produktionen.